Đường bộ

6 tiêu chí xếp loại thi đua phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

06/03/2023, 14:34

Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn xếp loại thi đua trong phát triển kết cấu hạ tầng GTVT với 6 nhóm tiêu chí chính.

Bộ GTVT vừa có văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, Sở GTVT các địa phương về các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

img

Kết quả về tỷ lệ giải ngân và huy động nguồn lực là một trong những cơ sở đánh giá chính trong xếp loại thi đua phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải - Ảnh minh họa.

Tại văn bản hướng dẫn, 6 nhóm tiêu chí đã được Bộ GTVT đưa ra để đánh giá thi đua.

Cụ thể, nhóm tiêu chí về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (chấm tối đa 28 điểm) được đánh giá dựa trên 3 yếu tố chính: kết quả phát triển kết cấu hạ tầng địa phương (chiều dài (số km) xây dựng đường tỉnh, đường đô thị; bến cảng thủy nội địa); Phát triển giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm) và tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước (đánh giá hàng năm cho các dự án do bộ/ngành/địa phương triển khai).

Nhóm tiêu chí thứ hai là công tác huy động nguồn lực (tối đa 20 điểm), gồm: Phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông (đánh giá hàng năm cho các dự án do bộ/ngành/địa phương triển khai); Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đối với kết cấu hạ tầng giao thông (đánh giá hàng năm cho các dự án do bộ/ngành/địa phương triển khai bao gồm các kết cấu hạ tầng quốc gia, tính trên tổng số dự án triển khai theo phương thức đối tác công - tư).

Nhóm tiêu chí thứ ba là kết quả vận tải hành khách, hàng hóa (tối đa 22 điểm) được đánh giá dựa trên hai lĩnh vực chính, gồm: vận tải hành khách, hàng hóa và vận tải hành khách công cộng đối với các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1.

Việc đánh giá trên cơ sở mức độ phát triển phù hợp với chiến lược, kế hoạch do bộ/ngành/địa phương xây dựng, ban hành để xác định mức độ tăng trưởng/phát triển sản lượng vận tải hàng năm và mức độ chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nhóm tiêu chí thứ tư (tối đa 10 điểm) là chất lượng công trình được đánh giá hàng năm, mức độ sự cố theo Nghị định số 06/2021 ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhóm tiêu chí thứ 5 (tối đa 10 điểm) là đảm bảo tiến độ công trình: đánh giá đối với công trình nhóm B trở lên hoàn thành trong năm đánh giá theo quyết định đầu tư.

Nhóm tiêu chí cuối cùng là phát triển khoa học, công nghệ (tối đa 10 điểm) được đánh giá hàng năm, có văn bản chấp thuận áp dụng của cơ quan có thẩm quyền.

img

Các đơn vị được xếp loại xuất sắc trong phong trào thi đua nếu tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 93% - Ảnh minh họa.

Đối với những tập thể được giao cả 6 nhóm nhiệm vụ thì điểm tối đa là 100 điểm (hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao). Đối với những tập thể chỉ được giao 1 (một) hoặc một số nhóm nhiệm vụ thì tính điểm cho từng nhóm, sau đó tổng hợp thành kết quả trung bình (tương đương với tỷ lệ % hoàn thành nhiệm vụ).

Trên cơ sở tính điểm, những tập thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc (Nhóm A), đối với những tập thể được giao 6 nhóm nhiệm vụ phải kết quả trung bình đạt trên 93% và không có tiêu chí nào dưới 71%.

Với những tập thể được giao 01 (một) hoặc một số nhóm nhiệm vụ: kết quả trung bình đạt trên 95% và không có tiêu chí nào dưới 71%.

Kết quả hoàn thành tốt sẽ được xếp loại đối với những tập thể được giao 6 nhiệm vụ có kết quả trung bình đạt trên 80% và không có tiêu chí nào dưới 71% và những tập thể được giao một hoặc một số nhóm nhiệm vụ có kết quả trung bình đạt trên 83% và không có tiêu chí nào dưới 71%.

Các đơn vị sẽ được xếp loại hoàn thành (Nhóm C) nếu kết quả trung bình đạt trên 70%.

Việc xếp loại chưa hoàn thành sẽ áp dụng đối với các đơn vị kết quả trung bình đạt từ 70% trở xuống.

Về nguyên tắc khen thưởng, đối với tập thể, chỉ xem xét khen thưởng đối với tập thể thuộc nhóm B trở lên.

Cá nhân được xét khen thưởng nếu tham mưu các biện pháp, giải pháp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại hoặc nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị.

“Riêng đối với các cá nhân là người đứng đầu khi đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Bộ trưởng trở lên thì chỉ xét khen thưởng khi tập thể đạt nhóm B trở lên và đạt các tiêu chí thi đua theo các nhóm tiêu chí được quy định”, hướng dẫn của Bộ GTVT nêu rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.