Tác giả
Danh sách bài viết (1)
Nước Anh đau đầu với tình trạng đường sá lổn nhổn ổ gà

Nước Anh đau đầu với tình trạng đường sá lổn nhổn ổ gà

Tại nước Anh, tình trạng đường sá lổn nhổn ổ gà, ổ voi từ lâu đã trở nên nhức nhối, gây mất an toàn giao thông trong hàng thập kỷ. Ước tính trên toàn nước Anh có khoảng 2 triệu ổ gà.