Tác giả
Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

Danh sách bài viết (1)
Cần hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ người mua ô tô cũ

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ người mua ô tô cũ

Nếu quản lý tốt thị trường xe cũ sẽ cung cấp phương tiện chất lượng với giá thành phù hợp, nâng cao chất lượng sống.