Tác giả
PGS. TS Nguyễn Ngọc Thơ

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thơ

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

bandoc@baogiaothong.vn
Danh sách bài viết (1)
"Đường ta, ta cứ đi" trên cao tốc

"Đường ta, ta cứ đi" trên cao tốc

Có một thực tế đáng buồn, không ít người vẫn mang nặng tư duy làng mạc cổ xưa kiểu "đường ta ta cứ đi" khi đi cao tốc.