Tác giả
PGS.TS Trần Chủng

PGS.TS Trần Chủng

bandoc@baogiaothong.vn

Giới thiệu

Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam
Danh sách bài viết (3)
Cao tốc “biến thời gian thành tiền bạc”

Cao tốc “biến thời gian thành tiền bạc”

Chúng ta có thể khẳng định, mỗi tuyến cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác đều đang "biến thời gian thành tiền bạc".

Hài hòa lợi ích để thu hút đầu tư BOT

Hài hòa lợi ích để thu hút đầu tư BOT

Sau nhiều lần lỡ hẹn, việc cho phép tăng giá các dự án BOT là động thái của cơ quan có thẩm quyền thực hiện cam kết với các nhà đầu tư BOT về lộ trình tăng phí theo hợp đồng dự án.

Vì sao nên phân cấp làm cao tốc?

Vì sao nên phân cấp làm cao tốc?

Việc phân cấp, phân quyền cho địa phương thực hiện dự án là "chìa khóa" hóa giải áp lực này. Đó không chỉ là sự "chia lửa" mà còn giúp tiến độ các dự án được đẩy nhanh hơn.