Tác giả
TS Nguyễn Tiến Thỏa

TS Nguyễn Tiến Thỏa

Giới thiệu

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam
Danh sách bài viết (3)
Thấy gì từ đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu?

Thấy gì từ đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu?

Đề xuất mới có vẻ là "bình mới rượu cũ", khi cách thức này vẫn tạo thói quen bán sát giá trần mà không có động lực giảm giá.

Ngăn nguy cơ thất thoát Quỹ Bình ổn xăng dầu

Ngăn nguy cơ thất thoát Quỹ Bình ổn xăng dầu

Quỹ Bình ổn xăng dầu là loại quỹ được Luật Giá và các nghị định của Chính phủ cho phép thành lập trên cơ sở trích từ giá mua xăng dầu của các tổ chức, cá nhân sử dụng xăng dầu, chỉ phục vụ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu.

Chuyện lỗ của EVN và đưa khoản lỗ vào giá điện

Chuyện lỗ của EVN và đưa khoản lỗ vào giá điện

Bản chất dòng tiền âm của EVN là do mức giá điện điều chỉnh chưa theo kịp biến động thực tế của các chi phí đầu vào.