Tác giả
TS Phan Lê Bình

TS Phan Lê Bình

bandoc@baogiaothong.vn

Giới thiệu

(Chuyên gia giao thông)
Danh sách bài viết (1)
Giải bài toán huy động nguồn lực làm đường sắt tốc độ cao

Giải bài toán huy động nguồn lực làm đường sắt tốc độ cao

Hành lang kinh tế Bắc - Nam là hành lang quan trọng nhất của cả nước kết nối hơn 20 tỉnh, thành, tập trung khoảng 49% dân số.