Chính trị

Bà Trương Thị Mai: Không thu hút được nhân tài thì mục tiêu lớn khó thành

05/12/2022, 17:49

Theo bà Trương Thị Mai, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài làm việc trong hệ thống chính trị là 1 trong những điểm tiếp tục phải chú trọng.

3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp

Chiều 5/12, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã báo cáo chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tập trung phân tích quan điểm của Đảng và các nội dung của Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

img

Bà Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nghị quyết Trung ương 6 đề ra 3 mục tiêu là phải tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Giữ vững nguyên tắc của Đảng đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Tiếp đó là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hoá, cụ thể hoá thành luật và các văn bản dưới luật; tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp.

Theo bà Trương Thị Mai, Nghị quyết Trung ương 6 đã nêu ra những kết quả thực hiện nghị quyết số 15 của BCH TW Đảng khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Trong đó nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Nghị quyết nêu rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Giai đoạn 2007-2020, cấp uỷ ban kiểm tra các cấp đã tổ chức 530.689 đoàn kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra giám sát đối với hơn 1 triệu cấp uỷ, tổ chức đảng; hơn 3,5 triệu đảng viên và kỷ luật 8.011 tổ chức đảng, 205.466 đảng viên”.

Cuối cùng là xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Để đạt được những mục tiêu này, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết Trung ương 6 đã nêu cụ thể 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương đường lối của Đảng; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tổ chức cán bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

"Cán bộ trẻ năng lực vượt trội có đi nhanh được không là ở chính sách"

Trong các nhiệm vụ, giải pháp trên, bà Mai nhấn mạnh vấn đề “xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị; thể chế hoá chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…”

Theo bà, đây là một trong những điểm sắp tới tiếp tục được nhấn mạnh. Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ khẩn trương trình văn bản chính sách thu hút tận dụng nhân tài, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực vượt trội.

“Cán bộ trẻ, có năng lực vượt trội có đi nhanh được không là ở chính sách. Nhân tài là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng”, bà Mai nhận định.

Bà cho biết: “Tại Trung Quốc, một trong những điểm Bắc Kinh nhấn mạnh là nhân tài. Theo báo cáo chính trị Đại hội đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ cũng đưa vấn đề nhân tài là một trong những vấn đề trọng điểm, nhấn mạnh - nếu Đảng không có nhân tài, không thu hút được nhân tài thì mục tiêu 100 năm sẽ khó hoàn thành được. Chúng ta cũng vậy thôi và sắp tới mình cũng tiếp tục chú trọng vấn đề này”.

Cuối bài trình bày, Bà Mai trích lại câu nói của Bác Hồ vào tháng 10 năm 1947 trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, đem lại thống nhát và độc lập công việc đã có kết quả vẻ vang nhưng nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm đúnghơn, làm khéo, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”

"Cho đến nay, câu nói của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị. Mong các đồng chí hết sức lưu ý và học tập theo lời răn dạy của Bác Hồ", bà Mai nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.