Quản lý

Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

26/12/2023, 12:58

Sáng 26/12, Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực cho biết, trong năm 2023, Ban đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, các quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc đi vào nền nếp, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT (ảnh: Tạ Hải).

Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc, ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Bộ GTVT và Đảng bộ Bộ.

Cùng đó, chủ động tham mưu, nắm tình hình việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, ngành GTVT của các thế lực thù địch.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ GTVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ cũng chủ động tuyên truyền, viết tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm; tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 - Ảnh 2.

Ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT (ảnh: Tạ Hải).

Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị trong năm tới, Ban Chỉ đạo bám sát vào chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và áp dụng linh hoạt trong từng lĩnh vực của ngành, đồng bộ các giải pháp "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, lâu dài, thuyết phục, hiệu quả; "chống" là cấp bách, thường xuyên, chủ động, quyết liệt để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kịp thời tham mưu cho Ban Cán sự Đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GTVT tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Thông tin, truyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ tích cực tuyên truyền, phổ biến, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ GTVT.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tuyên truyền phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.