Đường sắt

Ban chỉ đạo đề án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam hoạt động thế nào?

12/10/2023, 21:40

Bộ GTVT vừa trình Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự thảo quy chế hoạt động Ban chỉ đạo đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bộ GTVT vừa trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia.

Bộ GTVT cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Bộ GTVT đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về quy chế hoạt động Ban chỉ đạo và tiếp thu vào trong dự thảo.

Theo dự thảo, trưởng ban, phó  ban và các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Đề xuất quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo đề án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam - Ảnh 1.

Bộ GTVT đề xuất quy chế hoạt động Ban chỉ đạo đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia (Ảnh: minh họa).

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của trưởng ban. Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của trưởng ban. Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để xây dựng, thực hiện Đề án.

Ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng/1 lần và họp bất thường theo quyết định của trưởng ban. Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án; đề xuất, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Bộ GTVT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo. Đồng thời là đầu mối cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu nghiên cứu về Đề án phục vụ cho công việc của Ban chỉ đạo và quy định của pháp luật.

Tổ tư vấn có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo đánh giá về sự phù hợp, kiến nghị giải pháp trong quá trình xây dựng Đề án; theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai xây dựng, thực hiện Đề án. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tư vấn được làm việc với tư vấn, chuyên gia; được yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu từ các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo.

Trước đó, đầu tháng 10, trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng ban.

Thủ tướng giao thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ caoThủ tướng giao thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.