Bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng hải các tuyến, luồng phía Bắc

27/02/2017 09:58

Tổng công ty BĐATHHMB đã quản lý, vận hành 42 đèn biển, 481 báo hiệu dẫn luồng trên 21 tuyến luồng hàng hải.

Tàu chuyên dụng thay, thả phao trên luồng hàng hải

Tại hội nghị tổ chức ngày 26/2, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (BĐATHHMB) cho biết, trong năm 2016, Tổng công ty BĐATHHMB đã quản lý, vận hành 42 đèn biển, 481 báo hiệu dẫn luồng trên 21 tuyến luồng hàng hải.

Hoạt động nạo vét luồng hàng hải triển khai thường xuyên, liên tục tập trung vào các luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân, Đà Nẵng, Vũng Áng, Nghi Sơn với giá trị trên 234 tỷ đồng. Lực lượng hoa tiêu đã bảo đảm dẫn dắt hơn 32 nghìn lượt tàu ra, vào các luồng hàng hải an toàn. Ghi nhận kết quả của Tổng công ty BĐATHHMB, Bộ GTVT đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 3 tập thể trực thuộc tổng công ty.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tổng công ty dự kiến đạt hơn 1.183 tỷ đồng, quản lý, vận hành hệ thống bảo đảm hàng hải đạt chất lượng tốt. Thực hiện khảo sát, ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác, đồng thời nạo vét, duy tu các luồng hàng hải bảo đảm tàu thuyền ra vào thuận lợi. 

Việt Hòa