Bay Vietnam Airlines, dùng wifi miễn phí tại Nhật Bản

24/10/2017 18:02

Vietnam Airlines phối hợp với All Nippon Airways (ANA) cung cấp dịch vụ wifi miễn phí với tên gọi “Xin chào Nhật Bản!”.

T.Bình