Bến Nước Ngầm mở rộng, thêm tầng để nâng công suất hơn 1.000 lượt xe /ngày

06/09/2019 14:57

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố công suất phục vụ của bến xe Nước Ngầm...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ảnh bến xe Nước Ngầm

Ông Vũ Hà, PGĐ Sở GTVT Hà Nội vừa ký văn bản công bố công suất phục vụ của bến xe Nước Ngầm đạt 1.011 lượt xe/ngày. Đây là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định từ bến xe Nước Ngầm đi cả nước; tăng cường công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông trong bến xe hợp lý, khoa học. Công suất này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác bến xe Nước Ngầm.

"Trong thời gian này, nếu bến Nước Ngầm có cải tạo công trình hoặc thay đổi phương án tổ chức giao thông trong bến; điều chỉnh phương án tổ chức giao thông ngoài bến, công suất đáp ứng xe khách liên tỉnh sẽ được tính toán và công bố lại", văn bản của Sở GTVT nêu rõ.

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị bến xe Nước Ngầm quan tâm đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo công suất vận hành.

Trao đổi với Báo Giao thông liên quan đến kế hoạch mở rộng bến để nâng công suất, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, Nước Ngầm là bến xe xã hội hóa đầu tiên của Hà Nội, được đầu tư 100% bằng vốn của Công ty CP đầu tư Phát triển ngành Nước Và Môi trường từ năm 2005.

"Hiện bến Nước Ngầm đang đạt 50% công suất trên, với khoảng hơn 500 lượt xe/ ngày. Chúng tôi đang có kế hoạch xin phép thành phố nâng thêm tầng ở bến xe để mở rộng, nâng công suất bến", ông Lập nói.

Lê Tươi