Quản lý

Bình Định chỉ đạo "nóng" về giá vật liệu phục vụ cao tốc Bắc - Nam

07/02/2024, 15:35

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan và chủ đầu tư về việc công bố giá vật liệu tại mỏ cấp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù phục vụ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 (Bộ GTVT, Chủ đầu tư) tổ chức lập dự toán các khoản chi phí như tư vấn khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ, chi phí thăm dò khoáng sản, chi phí lập hồ sơ khai thác, chi phí đường công vụ, các công trình phụ trợ vào mỏ (nếu có) và chi phí phát rừng, bóc bỏ tầng lớp hữu cơ đúng (đối với mỏ đất san lấp) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ đó, chỉ đạo đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công lập dự toán các chi phí có liên quan nêu trên; Tổ chức thẩm định và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán công trình xem xét quyết định, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và tuân thủ theo quy định pháp luật.

Bình Định chỉ đạo

Bình Định yêu cầu giám sát chặt chẽ tài nguyên khoáng sản phục vụ cao tốc qua địa bàn.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn chi tiết các khoản mục chi phí nêu trên làm cơ sở triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan tại Bình Định có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công kịp thời hướng dẫn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chi phí liên quan đến khai thác mỏ vật liệu, đảm bảo tính đúng tính đủ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố (nơi có mỏ vật liệu phục vụ công bố giá vật liệu tại mỏ đối với các mỏ vật liệu cấp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù phục vụ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh) phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu xác định chi phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án, đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo chống thất thoát khoáng sản, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh này nâng cao chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; Tăng cường kiểm soát việc sử dụng các mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc – Nam. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn từ xa và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định pháp luật hiện hành.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.