Thị trường

Bộ Công thương phân trách nhiệm duyệt điện mặt trời, điện gió cho địa phương

05/09/2023, 16:26

Việc lựa chọn dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ sẽ do địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm.

Địa phương chịu trách nhiệm duyệt dự án

Bộ Công thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Một trong những nội dung đáng chú ý là các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ được phân bổ tổng công suất tới từng địa phương, không tính toán cụ thể tới từng dự án nguồn điện.

"Việc lựa chọn dự án cụ thể (quy mô công suất, vị trí, phương án đấu nối...) sẽ do địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm", Tờ trình nêu.

Bộ Công thương "đẩy" trách nhiệm duyệt điện mặt trời, điện gió cho địa phương - Ảnh 1.

Việc lựa chọn dự án điện mặt trời cụ thể về quy mô công suất, vị trí, phương án đấu nối... sẽ do địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm.

Bộ Công thương cũng giải thích lý do các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và rác, thủy điện nhỏ không phân đến cấp độ dự án. Đó là thiếu các cơ sở để xếp hạng dự án ưu tiên, trong đó có 2 tiêu chí quan trọng chưa xác định được gồm: tình trạng pháp lý của dự án, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác; giá điện và hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án.

Theo cơ quan này, số lượng các dự án năng lượng tái tạo cần đánh giá rất lớn, quy mô công suất đa dạng, từ vài MW, vài chục MW đến vài nghìn MƯ.

Theo văn bản các tỉnh cung cấp số liệu lập Kế hoạch Quy hoạch điện VIII, số dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ do các địa phương đề xuất là trên 2.000 dự án. Nhiều dự án chưa xác định được vị trí nên chưa biết phương án đấu nối vào lưới điện.

Bộ Công thương "đẩy" trách nhiệm duyệt điện mặt trời, điện gió cho địa phương - Ảnh 2.

Tính toán quy mô công suất điện gió trên bờ và gần bờ tại các tỉnh, thành phố trong giai đoạn đến năm 2030 dựa trên cơ sở cơ cấu nguồn tối ưu theo vùng miền.

Các dự án điện mặt trời đã có chủ đầu tư sẽ ra sao?

Tại Tờ trình, Bộ Công thương cũng nêu một số khó khăn xử lý các dự án điện mặt trời đã được cấp chủ trương đầu tư và đã có chủ đầu tư

Quyết định số 500/QĐ-TTg có giao nhiệm vụ: "Đối với các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch, đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư sẽ được xem xét tiến độ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo an ninh, cân đối các nguồn, phụ tải, phù hợp hạ tầng lưới điện, hiệu quả về kinh tế, giá điện và chi phí truyền tải hợp lý".

Tuy nhiên, Viện Năng lượng (đơn vị được Bộ Công thương giao lập kế hoạch) báo cáo không có khả năng thực hiện yêu cầu này.

Theo thống kê, hiện có 23 dự án, phần dự án có quy mô công suất 2.360,42MW các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch, đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo tính toán cơ cấu nguồn điện của Đề án Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án có khả năng đưa vào là 1.500MW.

Ngoài ra, Viện Năng lượng cho rằng, vì không có đủ thời gian, thông tin, số liệu, một số tiêu chí (quy định của pháp luật hoạch, pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan; hiệu quả kinh tế, giá điện và chi phí truyền tải hợp lý như nêu tại Quyết định số 500/QĐ-TTg) chưa thể xác định được nên không đủ cơ sở để xác định rõ tiến độ của các dự án Điện mặt trời tập trung đã có chủ đầu tư cũng như các dự án điện mặt trời mới.

Do đó, tư vấn lập kế hoạch đề xuất Ủy ban nhân dân các tỉnh tổng hợp xếp hạng dự án, báo cáo Bộ Công thương và Chính phủ nhằm lựa chọn được các dự án để phát triển, đáp ứng các tiêu chí tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, đảm bảo tối ưu tổng thể theo Quy hoạch điện VIII.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.