Bộ GTVT chỉ đạo xử lý xe tải không phù hiệu ở Hà Tĩnh

26/06/2017 13:35

Thanh tra Bộ GTVT có công văn gửi Sở GTVT Hà Tĩnh yêu xử lý nghiêm các trường hợp xe tải không phù hiệu.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Rất nhiều xe tải ở Hà Tĩnh không có phù hiệu vận tải theo quy định

Báo Giao thông số ra ngày 19/6/2017, có bài viết “Hà Tĩnh: nhan nhản xe tải không phù hiệu”, phản ánh thực trạng trên khắp tuyến đường ở Hà Tĩnh, xe tải không có phù hiệu vận tải theo quy định ngang nhiên đi lại. Thực trạng này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Sau khi báo nêu, Thanh tra Bộ GTVT đã có công văn gửi Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh về việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo thông tin phản ánh của Báo Giao thông.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Công văn chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT gửi Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh

Trong công văn, Thanh tra Bộ GTVT nêu rõ: Nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có điều kiện, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thông tin mà Báo Giao thông phản ánh, bao gồm cả hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức, cá nhân có liên quan (trường hợp cần thiết); xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Báo cáo Thanh tra Bộ GTVT đồng thời thông tin đến Báo Giao thông kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trước ngày 20/7/2017.

Sỹ Hòa