Đường bộ

Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4

04/05/2021, 19:36

Bộ GTVT yêu cầu xây dựng kế hoạch để hoàn thành cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 ngay trong năm nay.

img

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến nhiều dịch vụ công của Bộ GTVT - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, các cục quản lý chuyên ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 ngay trong năm 2021.

Kế hoạch cần cụ thể số lượng thủ tục hành chính dự kiến hoàn thành cung cấp mức độ 4 theo từng tháng; đồng thời ưu tiên nguồn lực để thực hiện sớm, không để mốc thời gian dự kiến hoàn thành đến tháng 12/2021.

"Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, phải giải thích rõ lý do không đủ điều kiện; đồng thời đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp", Bộ GTVT yêu cầu.

Trung tâm Công nghệ thông tin được giao tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN, các cục chuyên ngành xây dựng, nâng cấp các dịch vụ đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; tích hợp với cổng dịch vụ công Bộ GTVT, Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.