Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm, kiện toàn nhiều lãnh đạo cấp vụ

30/09/2022 12:43

Sáng nay (30/9), Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn bộ máy theo Nghị định 56 của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/10).

Chuyển đổi chức vụ nhiều lãnh đạo Cục, Vụ

Triển khai Nghị 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, sáng nay (30/9), Bộ GTVT tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiện toàn công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về chuyển đổi chức vụ đối với lãnh đạo các Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Môi trường, Vụ An toàn giao thông, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm, kiện toàn nhiều lãnh đạo cấp vụ 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định và chúc mừng lãnh đạo các Vụ được điều động, giao nhiệm vụ mới.

Theo đó, từ 1/10/2022, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Các ông Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ: Trần Quang Hà, Nguyễn Hữu Tiến, Hoàng Thanh Nam được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

3 lãnh đạo Vụ Môi trường gồm Vụ trưởng Trần Ánh Dương, các Phó Vụ trưởng Tạ Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Hằng cũng được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Ông Hoàng Thế Tùng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm, kiện toàn nhiều lãnh đạo cấp vụ 3

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định và chúc mừng lãnh đạo Cục Quản lý Đầu tư xây dựng được điều động, bổ nhiệm.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã quyết định chuyển ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông giữ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng từ 1/10/2022.

Các Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông: Lê Quyết Tiến, Nguyễn Bách Tùng, Đinh Mạnh Đức, Nguyễn Thế Minh, Phùng Thế Vinh được chuyển đổi giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng.

Điều động bổ nhiệm lãnh đạo Cục Đường cao tốc VN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam. Theo đó, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư giữ vị trí Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 1/10/2022.

Các ông Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công - tư, Nguyễn Quang Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Nguyễn Trọng Phú, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm, kiện toàn nhiều lãnh đạo cấp vụ 4

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định và chúc mừng lãnh đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam được điều động, bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; ông Trần Phước Dũng, Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Cao đẳng GTVT TW 5 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TW 5.

Phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng các cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, trong hơn một tháng qua, lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan đã khẩn trương tích cực hoàn thiện các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ cũng cân nhắc xem xét từng vị trí lãnh đạo các đơn vị để kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đến nay đã hoàn thành các nội dung về cơ cấu tổ chức theo Nghị định 56 để triển khai kịp thời điểm Nghị định có hiệu lực (1/10/2022).

Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm, kiện toàn nhiều lãnh đạo cấp vụ 5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng GTVT TW 5.

“Trên vị trí công tác mới, các cán bộ lãnh đạo được chuyển đổi chức vụ, bổ nhiệm cần nỗ lực hơn nữa, phát huy ưu điểm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị.

Thay mặt các cán bộ được trao quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam cảm ơn Ban Cán sự đảng Bộ và lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, các cán bộ lãnh đạo mới được bổ nhiệm hứa sẽ tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Kỳ Nam