Chính trị

Quy định mới về việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

11/09/2022, 06:30

So với Quy định 105/2017, Quy định 80-QĐ/TW có những yêu cầu mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, có hiệu lực từ 18/8/2022 và thay thế cho Quy định 105/2017.

Tại Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW đã xác định rõ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.

So với Quy định 105, Quy định 80 có một số điểm mới.

img

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, khóa XIII (ngày 8 và 9/3/2021) đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Theo Quy định 105, cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì trong vòng 1 năm không được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm. Đảng viên bị kỷ luật cách chức thì trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không chỉ định, bổ nhiệm các chức vụ tương đương và cao hơn.

Còn Quy định 80 nêu rõ: Cán bộ bị kỷ luật khiển trách, thì trong 12 tháng không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn. Thời hạn này đối với cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là 30 tháng và cán bộ bị cách chức là 60 tháng.

Quy định 80 cũng bổ sung yêu cầu cán bộ được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét.

Cụ thể, tại Điều 18 của Quy định 80 đã nêu rõ 8 tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn, gồm:

Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với việc bổ nhiệm sĩ quan trong lực lượng vũ trang do Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương quy định cụ thể cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.