Đường bộ

Bộ GTVT nêu 4 nhóm lĩnh vực phải chủ động phòng ngừa nguy cơ tham nhũng

26/11/2022, 10:53

4 nhóm lĩnh vực chính được Bộ GTVT yêu cầu phải tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động nhận diện những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa quyết định phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

img

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động nhận diện những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng để xây dựng quy định, cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp, phát huy hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh minh họa.

Xác định mục tiêu triển khai kịp thời, cụ thể chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cùng với quan điểm lấy phòng ngừa, là chính, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, công khai, minh bạch các hoạt động, tạo điều kiện cho việc giám sát xã hội; Sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nghiêm việc công khai trên hệ thống công khai của Bộ.

Trong giai đoạn 2012 - 2022, Bộ GTVT đã giao Thanh ra Bộ GTVT thực hiện 338 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành. Qua đó, đã yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 97 tỷ đồng và kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm thực hiện trách nhiệm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ GTVT đã tham mưu Bộ GTVT xử lý về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 45,7 tỷ đồng và xử lý nhiều cán bộ, đơn vị với các mức xử lý khác nhau theo quy định.

Bộ GTVT cũng đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị phải chủ động nhận diện những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, cá nhân để xây dựng quy định và cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính.

Nhóm thứ nhất là công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành,…

Nhóm thứ hai là công tác quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng GTVT.

Nhóm thứ ba là hoạt động cấp phép, cho phép, thỏa thuận về các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đăng kiểm, quản lý chất lượng và đấu thầu các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước Ngành từ Bộ GTVT đến các Cục, đơn vị.

Nhóm thứ 4 là các lĩnh vực nhạy cảm khác thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT và các đơn vị, doanh nghiệp theo quy định, phân cấp, ủy quyền như: công tác tổ chức, cán bộ; Công tác xây dựng thể chế; Quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Dự án công nghệ thông tin; Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quản lý, khai thác bảo trì công trình giao thông; Quản lý tài chính công, sử dụng đất đai, tài sản công; Công tác đào tạo, sát hạch cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; Đăng kiểm phương tiện…

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài sản thu nhập

Đến năm 2025, các đơn vị trực thuộc cũng được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng đó là rà soát, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng tiêu cực gắn với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong thể chế, chính sách, pháp luật để khắc phục.

Các đơn vị cũng phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm toán nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, nhạy cảm.

Đến năm 2030, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT sẽ tiến hành rà soát, triển khai đề án phù hợp với yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.