Đường thủy

Bộ GTVT phản hồi cử tri Hải Phòng về phân cấp quản lý đường thủy quốc gia

14/03/2023, 16:09

Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng về phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Theo đó, cử tri Hải Phòng kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét phân cấp thẩm quyền từ Bộ về UBND cấp tỉnh để quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (Nghị định số 08).

img

Bộ GTVT đang xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật lĩnh vực đường thủy nội địa, nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý cho cấp tỉnh. Ảnh: minh họa

Bộ GTVT cho biết, theo các quy định liên quan phân cấp trong quản lý đường thủy nội địa quốc gia tại Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Chính quyền địa phương và Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách sẽ giao cho Bộ GTVT để thực hiện bảo trì đường thủy nội địa quốc gia theo thẩm quyền. Ngoài cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, không tổ chức hoặc cá nhân nào được thay đổi nhiệm vụ ngân sách đã được giao.

Về chủ trương phân cấp quản lý đường thủy nội địa quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, khai thác hiệu quả và giải phóng các nguồn lực phát triển của địa phương.

Tại Nghị quyết số 04, Chính phủ đã định hướng phân cấp một số nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên luồng đường thủy nội địa quốc gia cho địa phương thực hiện và giao Bộ GTVT trong giai đoạn năm 2023-2025 xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08 để thực hiện định hướng phân cấp trên.

Thực tế, những năm trước đây, Bộ GTVT đã ủy quyền (như phân cấp theo quy định hiện nay) cho một số Sở GTVT các tỉnh khu vực miền Trung, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng thực hiện một số nhiệm vụ như: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa; Công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện có một số địa phương đề nghị Bộ GTVT kết thúc ủy quyền và chuyển về Bộ tiếp tục thực hiện các công tác này như UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị…

Vì vậy, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, Bộ GTVT đã giao và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hoàn tất xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa, trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phân cấp, phân quyền và thực hiện việc phân cấp căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương.

Hoàn thiện Thông tư để phân cấp cho từng địa phương

img

Bộ GTVT cho biết, năm 2015 đã ủy quyền cho TP. Hải Phòng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy quốc gia đoạn từ cảng cá Cát Bà đến cửa Tùng Gấu. Ảnh: Vịnh Lan Hạ, Cát Bà

Trên cơ sở kết quả Đề án, bước đầu, Bộ GTVT đã thực hiện các công việc để triển khai. Cụ thể, đối với nội dung phân cấp công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08. Theo đó quy định việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia.

Riêng với Hải Phòng, Bộ GTVT cho biết, ngày 22/10/2022 lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã họp và thống nhất: Bộ GTVT đang xây dựng Thông tư quy định phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, trong đó phân cấp cho thành phố quản lý các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên địa bàn thành phố. Đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở GTVT chuẩn bị bộ máy, nhân sự tiếp nhận, tổ chức quản lý trong thời gian tới.

“Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng, hoàn thiện Thông tư để phân cấp cho từng địa phương, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật có liên quan, điều kiện, đặc điểm của từng địa phương; dự kiến trong năm 2023 sẽ ban hành.”, Bộ GTVT cho hay.

Đối với nội dung đề nghị của cử tri Hải Phòng về phân cấp thẩm quyền từ Bộ GTVT về UBND cấp tỉnh để quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Bộ GTVT cho biết, đã có Quyết định số 4077/2015 về việc ủy quyền quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đoạn từ cảng cá Cát Bà đến cửa Tùng Gấu.

“Để tiếp tục phân cấp công tác này, Bộ GTVT đã triển khai lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08 với định hướng tiếp tục phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên luồng đường thủy nội địa quốc gia. Bộ GTVT dự kiến sẽ hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ được giao.”, Bộ GTVT cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.