Hạ tầng

Bộ GTVT sẽ xử lý giám đốc PMU không đạt khối lượng giải ngân

09/08/2021, 18:36

Bộ GTVT sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư có khối lượng giải ngân không đạt yêu cầu vì lý do chủ quan.

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021.

img

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Bộ GTVT đã giải ngân 44,1% kế hạch cả năm

Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ GTVT ghi nhận nỗ lực của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Lũy kế đến hết tháng 7/2021 đã giải ngân được 44,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với mức bình quân chung khối các bộ, ngành Trung ương (32,69%).

Tuy nhiên, tháng 7/2021, giải ngân chậm so với kế hoạch khoảng 980 tỷ đồng. Mặt khác, phần vốn đã được giải ngân chủ yếu vẫn là chi trả công tác GPMB, tạm ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, khối lượng thi công hoàn thành còn thấp.

Giám đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thi công tại hiện trường. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh giải ngân, bù phần khối lượng chậm tiến độ và phần khối lượng bị ảnh hưởng do không thi công được trong mùa mưa bão sắp tới.

Theo Bộ GTVT, trong tháng 8/2021, nhiệm vụ phải giải ngân của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư là 3.076 tỷ đồng (theo kế hoạch) và giải ngân phần bù chậm kế hoạch tháng 7/2021 khoảng 980 tỷ đồng. Đồng thời, các tháng còn lại của năm 2021 còn phải hoàn thành giải ngân 24.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

“Trong tháng 8/2021, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải giải ngân được 53% kế hoạch, tháng 9/2021 phải giải ngân tối thiểu được 60% kế hoạch”, kết luận nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ KH-ĐT tiếp tục theo dõi chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, nhắn nhở các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch giải ngân được duyệt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT xử lý trách nhiệm người đứng đầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư có khối lượng giải ngân không đạt yêu cầu vì lý do chủ quan.

Đảm bảo nguồn nhân lực thi công trên các công trường

Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công được giao, quán triệt tinh thần để cải tiến lề lối làm việc trong toàn đơn vị, trong công tác quản lý dự án,… khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt các công việc được giao.

Đối với những dự án đã có khối lượng các hạng mục, công trình hoàn thành tại hiện trường nhưng chưa thanh toán cho nhà thầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thanh toán, giải ngân kịp thời.

Về công tác GPMB các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Bộ GTVT chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của các dự án.

Đối với các dự án khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, cát, đá,… các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải cùng với nhà thầu thi công chủ động, tích cực làm việc với các cấp chính quyền địa phương để giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Bộ GTVT giao Cục QLXD&CLCTGT tăng cường kiểm tra, kịp thời làm việc với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư để xem xét tình hình thực tế của từng dự án, từng gói thầu cụ thể để hỗ trợ giải quyết có hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là các cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm điều hành, tổ chức thực hiện dự án để đáp ứng được các nhiệm vụ được giao.

Vấn đề khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên các công trường, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải quan tâm đặc biệt về đảm bảo nguồn nhân lực thi công, công tác cung ứng vật liệu, vật tư cho công trường theo kế hoạch tổ chức thi công;

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công gắn với việc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.