Bộ GTVT thống nhất chủ trương Quảng Nam tự làm cầu vượt đường sắt

20/05/2022 12:19

Bộ GTVT thống nhất chủ trương Quảng Nam tự đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt, đóng đường ngang.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, thống nhất chủ trương xây dựng nút giao khác mức (cầu đường bộ vượt đường sắt) tại lý trình Km 808+325, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM theo đề nghị của tỉnh để tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

bộ gtvt thống nhất chủ trương quảng nam tự làm cầu vượt đường sắt

Bộ GTVT thống nhất chủ trương Quảng Nam đầu tư xây dựng cầu bộ vượt đường sắt bằng kinh phí của tỉnh, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về an toàn công trình đường sắt. Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, Bộ GTVT nhấn mạnh, chủ trương chỉ được triển khai với điều kiện phải bố trí các trụ cầu đường bộ vượt đường sắt ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt.

Trường hợp không thể bố trí ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt, chủ đầu tư dự án phải có giải pháp kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến sự ổn định, tuổi thọ, đảm bảo an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn và báo cáo Bộ GTVT để được xem xét, chấp thuận.

Cùng đó, phải xây dựng đường gom, kết nối đến đường ngang gần nhất để đóng đường ngang tại Km807+370 sau khi hoàn thành cầu vượt đường sắt bằng kinh phí của địa phương.

Việc triển khai phải đảm bảo tuân thủ thực hiện quy định của Luật Đường sắt, Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác liên quan.

“Kinh phí khảo sát, thiết kế, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng (nếu có), kinh phí quản lý, bảo trì cầu đường bộ vượt đường sắt tại Km 808+325 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM do địa phương chịu trách nhiệm chi trả”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT cũng giao Cục Đường sắt VN cấp phép thi công, kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, phương án đảm bảo an toàn chạy tàu; Kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Kỳ Nam