Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất mới về quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo

05/02/2024, 05:46

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, để trình Chính phủ xem xét.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đã đề xuất quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, về nguyên tắc thẩm quyền thuộc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ đề xuất mới về quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Đồng thời, quy định cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có thể phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cấp dưới trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm.

Điều kiện là trong tất cả các trường hợp đều phải bảo đảm có sự tham gia của đại diện cấp ủy cùng cấp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhân sự dự kiến bổ nhiệm và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định các bộ, ngành, địa phương quy định thẩm quyền, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, trách nhiệm tổ chức cuộc họp các bước, quyết định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng và quy định tại nghị định này để bảo đảm đúng thẩm quyền theo phân cấp.

Về cách xác định nguồn nhân sự tại chỗ, dự thảo Nghị định nêu rõ nguồn nhân sự tại chỗ được xác định như sau: Được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm tại đơn vị đang công tác hoặc được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh tương đương trở lên của đơn vị cấu thành cùng cấp trong cùng cơ quan có thẩm quyền sử dụng.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về xác định thời hạn bổ nhiệm đối với bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, chia tách, sáp nhập, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức.

Cũng tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định trường hợp cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ (do hết nhiệm kỳ hoặc thôi làm nhiệm vụ khi chưa hết nhiệm kỳ mà không phải vì lý do bị kỷ luật) thì được bố trí vào làm công chức tại nơi đang công tác nếu còn vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận.

Đối với viên chức và người công tác trong lực lượng vũ trang, cơ yếu khi tiếp nhận vào công chức chỉ thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn thay vì phải thực hiện thi viết hoặc viết và phỏng vấn như quy định hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.