Quản lý

Bổ sung đối tượng miễn đóng quỹ phòng chống thiên tai

15/11/2019, 15:40

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung nhiều đối tượng được miễn đóng quỹ phòng chống thiên tai...

img
Chính phủ bổ sung người dân tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng ven biển, hải đảo vào diện miễn đóng quỹ phòng, chống thiên tai - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 83 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2019 liên quan đến việc thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. Điểm mới tại Nghị định lần này là việc Chính phủ bổ sung một số đối tượng thuộc diện miễn đóng quỹ phòng, chống thiên tai.

Ngoài thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. Các đối tượng được bổ sung bao gồm: thành viên thuộc hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền núi; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quyết định trước đó.

Công tác chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai cũng được điều chỉnh. Theo quy định mới, việc cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai hoặc tu sửa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai sẽ được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình. Trước đó, mức hỗ trợ này được quy định nhỏ hơn 1 tỷ đồng/1 công trình.

Ngoài ra, tại Nghị định lần này, Chính phủ bổ sung quy định cụ thể hơn trong cơ chế phân bổ quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Trong đó, UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp và giao UBND cấp huyện, xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cấp của mình.

Chính phủ cũng giao UBND cấp tỉnh ban hành quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chị, mức chi và việc quản lý, sử dụng quỹ, bao gồm cả phần kinh phí giao UBND cấp huyện, xã thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Được biết, Nghị định số 83 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.