Bổ sung thêm tàu chạy dịp Tết dương lịch

28/12/2014 16:53

Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm nhiều đôi tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết dương lịch 2015.

Bổ sung thêm tàu chạy dịp Tết dương lịch 1
Nhiều đôi tàu sẽ được tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết dương lịch 2015

Cụ thể, ngày 31/12/2014 chạy thêm các tàu: SN4 (xuất phát Sài Gòn lúc 21h00 đến Nha Trang lúc 07h24); SN6 (xuất phát Sài Gòn lúc 21h35 đến Nha Trang lúc 08h12); SQN4 (xuất phát Sài Gòn lúc 18h00 đến Quy Nhơn lúc 8h00).

Trong các ngày 1, 2 và 4/01/2015 chạy thêm tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn lúc 7h30 đến Phan Thiết lúc 11h10.

Ngày 3/1/2015 chạy thêm các tàu: SN3 (xuất phát Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 6h34); SN5 (xuất phát Nha Trang lúc 18h20 đến Sài Gòn lúc 4h03); SQN3 (xuất phát Quy Nhơn lúc 17h20 đến Sài Gòn lúc 8h22).

Ngày 1, 3 và 4/01/2015 chạy thêm tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết lúc 13h50 đến Sài Gòn lúc 18h04. Ngày 4/1/2015 chạy thêm tàu SN3 xuất phát Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 6h34.

Để thu hút hành khách đi tàu, Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn điều chỉnh giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ của tàu khách Thống nhất và Khu đoạn kể từ 0 giờ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 1/2/2015. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Những vé bán trước thời điểm triển khai quy định này không trả tiền chênh lệch (nếu có).

Điều hành khách cần lưu ý là kể từ ngày 5/12/2014, tất cả hành khách mua vé đi tàu từ ngày 1/1/2015 trở đi đều phải ghi tên và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (được pháp luật công nhận) trên vé.

Phan Tư