Bộ Tài chính chấn chỉnh thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô biếu tặng

30/06/2022 08:00

Bộ Tài chính bổ sung các quy định, thời gian xử lý về giá trị hải quan, xử lý trường hợp xe ô tô biếu tặng được bán khi chưa xong thủ tục...

Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo và đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu diện biếu tặng.

Dự thảo được đưa ra trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu xe ô tô dưới hình thức biếu tặng thời gian qua được báo chí nêu lên với nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Hàng ngàn ô tô nhập khẩu diện quà biếu, tặng về Việt Nam trong 6 năm qua. Ảnh minh hoạ

Đối chiếu thủ tục chặt chẽ

Cụ thể, Dự thảo bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy. Theo đó, Hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ yêu cầu bản sao/ bản dịch có chứng thực theo quy định của pháp luật đối với một số giấy tờ như hộ chiếu, chứng minh thư…

Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ yêu cầu nộp bản chính đối với Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đối với ô tô.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn giữ nguyên quy định nộp bản chính Giấy ủy quyền nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe.

Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu có thể được nộp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Hải quan (đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan giấy).

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan: Năm 2017, xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng là 987 chiếc.; Năm 2018 là 266 chiếc; Năm 2019 là 213 chiếc; Năm 2020 là 488 chiếc; Năm 2021 là 795 chiếc; 5 tháng đầu năm 2022 là 166 chiếc.

Dự thảo nhấn mạnh, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu các chứng từ để xác định có thuộc trường hợp được tạm nhập khẩu, nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy theo diện biếu, tặng hay không.

Xử lý giá trị hải quan trong 5 ngày

Đối với vấn đề được dư luận quan tâm là xác định giá trị hải quan, dự thảo quy định: Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu đủ cơ sở xác định trị giá hàng hoá kê khai chưa đúng, không phù hợp thì cơ quan hải quan phải xác định trị giá hải quan theo đúng quy định, xử lý vi phạm (nếu có) và ban hành thông báo xác định trị giá hải quan.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo xác định trị giá hải quan, nếu người khai hải quan không bổ sung về trị giá, cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định ấn định thuế trên cơ sở trị giá hải quan đã được ghi trên thông báo xác định trị giá hải quan.

Dự thảo cũng bổ sung quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản xe ô tô, xe gắn máy tại địa điểm làm thủ tục hải quan trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm.

Nếu đủ điều kiện để được đưa hàng về bảo quản theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, cơ quan hải quan tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia và báo ngay cho người nhập khẩu khi có kết quả để khai bổ sung hoặc thông quan hàng hóa theo quy định.

Quá thời hạn 30 ngày nói trên, tổ chức, cá nhân không thực hiện tiếp thủ tục không chấp hành quy định về bảo quản hàng hóa, Chi cục hải quan sẽ kiểm tra việc mang xe về bảo quản.

Nếu tổ chức, cá nhân không lưu giữ xe tại địa điểm đã đăng ký bảo quản hoặc xe đã được bán thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Áp dụng ngay từ 2022

Được biết, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô) và giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chất lượng.

Người khai hải quan phải nộp 1 bản chính: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

Trường hợp cơ quan kiểm tra chất lượng quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

Dự thảo cũng bổ sung quy định Chi cục Hải quan phải sao gửi tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã thông quan và thông báo cho cơ quan thuế địa phương của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Dự kiến, thông tư này sẽ được hoàn thiện và ban hành áp dụng ngay trong năm 2022.

C.Sơn