Thị trường

Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra về trái phiếu doanh nghiệp

20/07/2022, 16:21

Chiều nay, 20/7, Bộ Tài chính đã yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trong thông báo phát đi chiều nay, Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán, Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Các đơn vị này phải báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2022.

img

Tháng 3/2022, Uỷ ban Chứng khoán đã huỷ 9 lô trái phiếu của doanh nghiệp thuộc Tân Hoàng Minh

Trước đó ngày 25/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 01/CT-BTC chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường TPDN riêng lẻ.

Sau khi có Chỉ thị số 01/CT-BTC, việc phát hành TPDN có giảm mạnh trong tháng 4/2022, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 5 và tháng 6/2022.

Tổng khối lượng phát hành lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 257.857 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương 44.757 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết, qua theo dõi, giám sát việc phát hành TPDN thấy xuất hiện một số hành vi bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành, huy động TPDN riêng lẻ; Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên thị trường TPDN.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị rà soát khung pháp lý về phát hành và giao dịch TPDN riêng lẻ được quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Riêng Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan sớm trình lại Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.