Quản lý

Bộ trưởng GTVT chỉ thị đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính

03/11/2023, 17:36

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị nêu rõ, thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng, hệ thống thể thế và TTHC được cải thiện; bộ máy hành chính tinh gọn hơn; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngày càng chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử tiến bộ.

Cùng đó, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của hệ thống hành chính được nâng cao... đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chung của Bộ GTVT; thúc đẩy sự phát triển của ngành, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Bộ trưởng GTVT chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm tới công tác CCHC; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, hiệu quả.

Vì vậy, để tiếp tục tăng cường công tác CCHC, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc Bộ tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Coi việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về CCHC, cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát từng nội dung, nhiệm vụ, tiến độ trong kế hoạch CCHC hàng năm và giai đoạn 2020-2025 của cơ quan, đơn vị; từ đó đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tiến độ và chất lượng cụ thể từng công việc/nhiệm vụ tính đến nay. Đối với những công việc/nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc chất lượng cần có ngay biện pháp khắc phục; đảm bảo mỗi nhiệm vụ phải được phân công rõ ràng, gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó đẩy mạnh tập trung khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót khi được phát hiện.

"Kiểm soát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết các văn bản đến cơ quan, đơn vị, nhất là việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cũng như các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời hạn xử lý, giải quyết theo quy định... Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa công vụ", chỉ thị nhấn mạnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đối với việc chấm điểm, xác định chỉ số CCHC hàng năm, các cơ quan, đơn vị cử công chức có năng lực và trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan để cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu kiểm chứng. Đối với những nội dung bị trừ điểm (hoặc không có điểm) các cơ quan, đơn vị liên quan cần báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân và giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng GTVT chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính - Ảnh 2.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính (Ảnh minh họa).

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC; thực hiện phân cấp, phân quyền, đánh giá tác động chính sách và tham vấn đối tượng thực hiện trong quá trình xây dựng thể chế. Kịp thời xử lý dứt điểm những phản ánh kiến nghị do người dân, doanh nghiệp gửi đến; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy gây tốn kém, lãng phí, công sức và thời gian đi lại cũng như ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc công bố, công khai TTHC theo quy định; đồng bộ 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và công khai quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện việc báo cáo giải trình của người đứng đầu và xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Định kỳ công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo quy định. Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định.

Thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các TTHC hoặc nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong đó tập trung hoàn thành việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Có cơ chế, chính sách phù hợp, thực hiện ưu tiên bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...", chỉ thị nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ GTVT:Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chínhThứ trưởng Bộ GTVT:Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả cải cách thủ tục hành chính của đơn vị mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.