Y tế

Bộ Y tế: Còn cơ sở y tế thu giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 quá cao

29/09/2021, 20:30

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19, không để lợi dụng dịch bệnh tăng giá...

Giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 quá cao gây bức xúc

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương, các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế, các cơ sở y tế tư nhân yêu cầu chấn chỉnh việc thu dịch vụ giá xét nghiệm Covid-19.

Theo Bộ Y tế, một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng các quy định về mức giá và chi trả xét nghiệm Covid-19, hoặc còn thu chưa đúng mức giá theo hướng dẫn, quy định giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 quá cao, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội.

img

Bộ Y tế chấn chỉnh việc thu giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí.

Thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Lưu ý trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn để thu và thanh toán với người bệnh.

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn mức giá lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mức giá và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021, Công văn số 5378//BYT-KHTC ngày 7/7/2021 (trong đó có quy định giá xét nghiệm với cơ sở y tế công lập: giá xét nghiệm PCR tạm tính 734 nghìn đồng/xét nghiệm; giá xét nghiệm nhanh tính theo thực thanh thực chi...).

Đối với các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm cho cán bộ, viên chức, cho người bệnh và người nhà người bệnh theo Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10/5/2021, Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 7/5/2021: Các cơ sở y tế lựa chọn các phương pháp xét nghiệm phù hợp, thực hiện gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thanh toán theo nguyên tắc thực thanh thực chi, trong đó chi phí về sinh phẩm, vật tư, hóa chất để thực hiện xét nghiệm theo giá trúng đấu thầu của cơ sở y tế.

Trường hợp cơ sở y tế công lập thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của BHYT và ngân sách nhà nước: Cơ sở y tế công lập thực hiện thu theo mức giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế giá xét nghiệm PCR tạm tính với giá 734 nghìn đồng/xét nghiệm; giá xét nghiệm nhanh tính theo thực thanh thực chi...; không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm Covid-19.

Về việc đặt hàng xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế đề nghị UBND cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng quy định....

Thanh kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng dịch bệnh tăng giá xét nghiệm

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế các tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế tư nhân;

Yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện việc xây dựng, quyết định mức giá và kê khai, công bố công khai giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo quy định của pháp luật về giá.

Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.