Cách nào sống chung hạn, mặn? (Kỳ cuối)

25/05/2016 13:22

Theo GS.TS. Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, chúng ta không nên lo lắng thái quá.

Lục Tùng (Thực hiện)