Hạ tầng

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Vì sao Quảng Trị vướng 2km mặt bằng chưa bàn giao?

12/04/2020, 09:10

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo hoàn tất GPMB cao tốc Cam Lộ -La Sơn trước 31/3, nhưng đến nay vẫn còn “nghẽn” hơn 2km mặt bằng đoạn Triệu Phong, Cam Lộ.

img
"Điểm nghẽn" mặt bằng đoạn qua khu vực đất Cục Hải quan đã giao lại cho huyện Triệu Phong

UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành và UBND các địa phương khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc để bàn giao mặt bằng còn lại của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn trước ngày 20/3. Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã có văn bản yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương xem xét, chỉ đạo giải quyết để hoàn tất công tác GPMB trước ngày 31/3.

Tuy nhiên, theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đến nay Quảng Trị chỉ mới giải quyết được một số điểm, còn lại 2,096/37,3km chưa bàn giao được mặt bằng.

Đặc biệt là 2 “điểm nghẽn” trên đoạn qua huyện Triệu Phong, liên quan đến tranh chấp đất đai và tài sản trên đất giữa một số hộ dân với Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) lưu vực sông Thạch Hãn (thuộc địa bàn xã Triệu Thượng) và một số hộ dân tại khu vực đất của Cục Hải quan tỉnh đã giao lại cho huyện Triệu Phong (thuộc địa bàn xã Triệu Ái).

Theo Sở GTVT và UBND huyện Triệu Phong, hiện nay, ngoài 1 hộ thuộc vùng đất Cục Hải quan giao lại (52m), Hội đồng GPMB huyện đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và dự kiến phê duyệt trong tháng 4 này. Một hộ khác (200md) cũng đã lập hồ sơ thu hồi đất và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Trường hợp này đất do UBND xã Triệu Ái quản lý với diện tích thu hồi 1,4ha, trên đất hộ này trồng cây và đang kiến nghị được bồi thường về đất.

Ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong rà soát nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của hộ dân trên để xây dựng phương án hỗ trợ về đất theo đúng quy định của pháp luật.

img
Thi công hối hả trên công trường dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Đối với trường hợp 1 hộ dân xã Triệu Thượng kiến nghị được bồi thường về đất với diện tích 1,43ha/280md. Diện tích đất này đang thuộc Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn quản lý, hộ gia đình đang trồng cây trên đất. Hội đồng GPMB huyện lập phương án bồi thường tài sản trên đất cho hộ dân này, không bồi thường về đất.

Tuy nhiên, hộ dân này đề nghị được bồi thường về đất với lý do gia đình đã sử dụng đất trước năm 2000 (trước thời điểm cấp Giấy CNQSD đất cho Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn), ngày 20/3, UBND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Triệu Phong.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND huyện và yêu cầu sau khi Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn giao đất về cho địa phương quản lý, UBND huyện xây dựng phương án cụ thể gửi Sở TN&MT xem xét, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

img
Một đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công

Đối với 910md liên quan đến 7 thửa đất rừng phòng hộ do Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn quản lý với diện tích thu hồi 5,2ha, trong đó có 4 thửa đất với diện tích thu hồi 1,25ha (220md) do 1 hộ dân trồng cây trên đất; ngày 26/3, UBND huyện Triệu Phong đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản (không bồi thường về đất) cho Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn và hộ gia đình này.

Hộ gia đình này đã đồng ý nhận tiền, chặt cây và cho đơn vị thi công mở đường qua thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được bồi thường về đất. Do vậy, Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn đang lập hồ sơ khai thác tận thu trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

img
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu lo ngại các điểm vướng mặt bằng còn lại sẽ "kìm chân" tiến độ chung của dự án

Ngoài ra, ở thôn Trấm (xã Triệu Thượng) còn vướng 100md của 1 hộ dân. Trường hợp này đã được UBND huyện Triệu Phong phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ ngày 27/12/2019.

Tuy nhiên, gia đình chưa đồng ý nhận tiền với lý do đề nghị được hỗ trợ suất tái định cư, do phần diện tích đất còn lại nằm ở vực sông Thạch Hãn không làm nhà được. Hiện nay, Hội đồng GPMB huyện đã lập phương án hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở tại vị trí làm nhà mới và đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020.

Riêng đối với trường hợp 1 hộ dân đoạn đầu tuyến (54md) ở huyện Cam Lộ có diện tích thực tế lệch so với Giấy CNQSD đất, Hội đồng bồi thường GPMB đã tiến hành xác minh và hiện đang công khai phương án cho hộ gia đình, dự kiến phê duyệt trong tháng 4 này.

Trong khi đó, cũng tại đoạn đầu tuyến này, 3 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường và nhận đất tại khu tái định cư, nhưng vẫn chưa tiến hành di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.