Cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh đông nghịt người xếp hàng kiểm tra Covid-19

07:00, 16/02/2021

Trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, dòng người đổ dồn vào trong các lều bạt để thực hiện khai báo y tế, khiến phương tiện ùn ứ vào Quảng Ninh.

Phùng Đô