Cấp bách di dời ga đường sắt Đà Nẵng khỏi nội thị

19/05/2017 22:04

Hiện trạng cảng Tiên Sa, ga Đà Nẵng không còn phù hợp với sự phát triển Đà Nẵng

Cấp bách di dời ga đường sắt Đà Nẵng khỏi nội thị 1

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc phát triển đô thị cần gắn với đặc trưng xã hội của địa phương khi thành phố đã và đang triển khai các chính sách và chương trình xã hội có tính đặc thù.

Theo UBND TP Đà Nẵng, qua thực tế phát triển tại địa phương đã nảy sinh những vấn đề mới mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị, ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đặc biệt 3 yếu tố phát triển hạ tầng đô thị, giao thông cần có sự điều chỉnh: Sân bay quốc tế Đà Nẵng được thiết kế với công suất phục vụ đến năm 2020 là 6 triệu lượt khách/năm, tuy nhiên đến nay đã đạt đến chỉ tiêu này. Dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế đang được triển khai gấp rút để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017, quy mô đạt mức tương đương 10 triệu lượt khách/năm. Mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất 20 triệu lượt khách/năm.

Cảng Tiên Sa hiện đã quá tải, đồng thời lưu lượng giao thông container từ tuyến 14B nối ra Cảng Tiên Sa đã gia tăng đến mức gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đô thị trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. TP Đà Nẵng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu với mục tiêu là cảng hàng hoá chính của thành phố Đà Nẵng. Đến khi đó, cảng Tiên Sa sẽ được điều chỉnh với chức năng chủ yếu phục vụ du lịch.

Cấp bách di dời ga đường sắt Đà Nẵng khỏi nội thị 2

Cảng Tiên Sa hiện đã quá tải vầ lưu lượng giao thông gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển thành phố Đà Nẵng

Việc di dời ga đường sắt hiện hữu ra khỏi trung tâm TP trong quy hoạch chung phê duyệt trước đây được xác định sẽ thực hiện sau năm 2020. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa hiện nay, Đà Nẵng xác định đây là dự án mang tính cấp bách của thành phố, cần sớm thực hiện trước thời hạn để góp phần hoàn thiện việc kết nối hệ thống giao thông, tạo sự liên hoàn giữa giao thông đường sắt và đường bộ. Việc di dời sớm thúc đẩy sự phát triển vùng lõi đô thị và khu vực phía tây bắc thành phố. 

Ngoài ra, đối với các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã cơ bản lấp đầy nhưng cần hình thành thêm các khu công nghiệp mới. Việc xử lý nước thải sinh hoạt tại đô thị Đà Nẵng cũng còn bất cập do sử dụng hệ thống thu gom nước thải dùng chung. 

Cấp bách di dời ga đường sắt Đà Nẵng khỏi nội thị 3

Việc di dời ga Đà Nẵng được thực hiện sau năm 2020. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa hiện nay, Đà Nẵng xác định đây là dự án mang tính cấp bách của thành phố, cần sớm thực hiện trước thời hạn.

Đồng ý với những chủ trương của Đà Nẵng, Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.