Cấp thiết đầu tư tuyến đường bộ ven biển Quảng Ninh – Thanh Hóa

15/07/2015 20:18

Chậm nhất đến ngày 5/8, TEDI phải hoàn thiện việc điều chỉnh, quy hoạch dự án để Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ.

cấp thiết đầu tư tuyến đường bộ ven biển quảng ninh – thanh hóa
Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp chiều nay (15/7)

Chiều nay (15/7), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện đầu tư tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

6 địa phương cần hơn 11 nghìn tỷ đồng để đầu tư 

Theo ông Phạm Hữu Sơn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có chiều dài khoảng 530km. Hiện nay, phần do Bộ GTVT đầu tư thực hiện (238km) đã hoàn thành 183km, gồm các tuyến QL10, 21, 18… còn lại 55km Bộ GTVT đang chuẩn bị đầu tư, gồm một phần cao tốc Hạ Long – Móng Cái, QL37 qua Thái Bình và đoạn đi trùng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Trong khi đó, tuyến đường ven biển do địa phương đầu tư với tổng chiều dài 292 km mới hoàn thành 23km theo quy hoạch, còn lại 269km chuẩn bị đầu tư với tổng số vốn cần khoảng trên 11 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, theo dự kiến tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 43km (tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng), TP Hải Phòng (28km, 1.400 tỷ đồng), Thái Bình (43km, 1.720 tỷ đồng), Nam Định (60km, 2.400 tỷ đồng), Ninh Bình (9km, 500 tỷ đồng) và Thanh Hóa (67km, 3.100 tỷ đồng).

“Tiến độ các dự án do Bộ GTVT đầu tư cơ bản đáp ứng được yêu cầu so với quy hoạch. Tuy nhiên, các đoạn còn lại do địa phương đầu tư vẫn còn chậm, chủ yếu đã được đầu tư trong giai đoạn trước năm 2011”, ông Sơn đánh giá.

Theo lãnh đạo TEDI, từ nay đến năm 2020, các địa phương cần tiếp tục đầu tư những đoạn tuyến còn lại để đảm bảo mục tiêu thông tuyến đường ven biển trước năm 2020 như quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt cần ưu tiên đầu tư các đoạn tuyến nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

“Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động các nguồn vốn hợp pháp để chủ động đầu tư. Đồng thời, chủ động đầu tư lồng ghép các dự án đường ven biển vào các chương trình, dự án có liên quan như khu kinh tế, khu du lịch…”, ông Sơn đề xuất.

Đại diện TEDI cho biết thêm, căn cứ vào quy định hiện hành, Bộ GTVT chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và đầu tư phần quốc lộ đi trùng tuyến đường ven biển. Do đó, để thông tuyến, Bộ GTVT cần đầu tư khoảng 10km đoạn đi trùng với đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, quy mô hai làn xe, QL37 đoạn qua Thái Bình (đã duyệt dự án và đưa vào kế hoạch vốn trung hạn để đầu tư), tổng kinh phí cần khoảng 1.400 tỷ đồng.

Điều chỉnh quy hoạch để tuyến đường đi sát biển

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo về quy hoạch tổng thể, tình hình thực hiện dự án và ý kiến của lãnh đạo các địa phương có tuyến đường đi qua, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa theo quy hoạch là rất cần thiết.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo TEDI phải rà soát lại quy hoạch chi tiết theo Quyết định 129 ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính  phủ về quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam. Bộ trưởng yêu cầu TEDI phải thống nhất với các địa phương để điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp trên tinh thần tiết giảm tổng mức đầu tư nhưng hiệu quả của dự án được nâng lên.

“Rà soát, điều chỉnh lại hướng tuyến trên cơ sở tuyến đường phải đi sát biển để khai thác hiệu quả tài nguyên nhiên nhiên vùng ven biển và phục vụ phát triển KT-XH của các địa phương có dự án đi qua, củng cố an ninh quốc phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước”, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho TEDI.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa phải được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường và hệ thống cầu hiện có, kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với quy hoạch của từng địa phương cũng như của khu vực.

Trước mắt trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, quy mô của tuyến phải phù hợp với từng điều kiện của từng đoạn, nhưng về lâu dài phải đồng nhất trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, việc rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch tuyến đường phải phù hợp với điều kiện thủy hải văn, kết hợp xử lý biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời phải kết hợp với hệ thống đê ven biển.

“Đây là dự án hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đề nghị của chính quyền 6 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho lập dự án đầu tư và cho đưa vào kế hoạch trung hạn. Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế để chậm nhất ngày 5/8/2015, TEDI phải hoàn thiện xong việc điều chỉnh, quy hoạch dự án để Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016-2020”, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Đình Quang