Xã hội

Chân dung Chủ tịch nước Việt Nam qua các thời kỳ

02/03/2023, 20:15

Ông Võ Văn Thưởng là người thứ 12 giữ chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay. Ông cũng là người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ được hàng triệu người ngưỡng mộ và yêu quý. Người là Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Ngoại giao từ ngày 2/9/1945. Từ năm 1946 - 1969, Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian từ năm 1951 - 1969, Chủ tịch Đảng -Tổng Bí thư trong thời gian từ năm 1956 - 1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ được hàng triệu người ngưỡng mộ và yêu quý. Người là Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Ngoại giao từ ngày 2/9/1945. Từ năm 1946 - 1969, Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian từ năm 1951 - 1969, Chủ tịch Đảng -Tổng Bí thư trong thời gian từ năm 1956 - 1960.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980) có bí danh Thoại Sơn, từng được gọi là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 1969 - 1980.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980) có bí danh Thoại Sơn, từng được gọi là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 1969 - 1980.

Ông Trường Chinh (1907 - 1988) đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm: Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Quốc phòng (tương đương với Chủ tịch nước bây giờ) nhiệm kỳ 1981-1987.

Ông Trường Chinh (1907 - 1988) đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm: Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Quốc phòng (tương đương với Chủ tịch nước bây giờ) nhiệm kỳ 1981-1987.

Ông Võ Chí Công (1912 - 2011) từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Võ Chí Công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Quốc phòng nhiệm kỳ 1987 - 1992.

Ông Võ Chí Công (1912 - 2011) từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Võ Chí Công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Quốc phòng nhiệm kỳ 1987 - 1992.

Ông Lê Đức Anh (1920-2019) là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến tháng 9/1997. Trước khi trở thành Chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1986-1987), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Lê Đức Anh (1920-2019) là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến tháng 9/1997. Trước khi trở thành Chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1986-1987), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Trần Đức Lương (sinh năm 1937) là Chủ tịch nước Việt Nam trong hai nhiệm kỳ từ năm 1997 - 2006. Trước đó, ông từng giữ chức: Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban KH&KT của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng.

Ông Trần Đức Lương (sinh năm 1937) là Chủ tịch nước Việt Nam trong hai nhiệm kỳ từ năm 1997 - 2006. Trước đó, ông từng giữ chức: Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban KH&KT của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng.

Ông Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1942) từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Thành ủy TP. HCM... Ông giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2006 - 2011.

Ông Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1942) từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Thành ủy TP. HCM... Ông giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2006 - 2011.

Ông Trương Tấn Sang (sinh năm 1949) là Chủ tịch nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 - 2016. Trước đó, ông là Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trương Tấn Sang (sinh năm 1949) là Chủ tịch nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 - 2016. Trước đó, ông là Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Đại Quang (1956 - 2018) từng giữ các chức vụ: Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, ông được thăng hàm Đại tướng. Vào ngày 2/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 21/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Ông Trần Đại Quang (1956 - 2018) từng giữ các chức vụ: Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, ông được thăng hàm Đại tướng. Vào ngày 2/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 21/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Ông Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944). Ngày 23/10/2018, 99,79% đại biểu Quốc hội đã thống nhất bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Căn cứ Hiến pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944). Ngày 23/10/2018, 99,79% đại biểu Quốc hội đã thống nhất bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Căn cứ Hiến pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954). Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 18/1/2023, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954). Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 18/1/2023, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970). Sáng 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước thứ 12 kể từ năm 1945 đến nay, ông cũng là người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970). Sáng 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước thứ 12 kể từ năm 1945 đến nay, ông cũng là người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.