Các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tạo nên một hàng rào an ninh vững chắc quanh nơi ở của Tổng thống Donald Trump.
Các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tạo nên một hàng rào an ninh vững chắc quanh nơi ở của Tổng thống Donald Trump.
Khánh Linh - Tạ Tuấn