Công an 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm những ngày qua luôn trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh điều động (Trong ảnh: Trung úy Phạm Đức Huy, công an phường Đồng Xuân đảm bảo an ninh trên đường Lý Thái Tổ
Công an 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm những ngày qua luôn trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh điều động (Trong ảnh: Trung úy Phạm Đức Huy, công an phường Đồng Xuân đảm bảo an ninh trên đường Lý Thái Tổ
Khánh Linh - Tạ Tuấn