Đời sống

Chế độ BHXH cho người lao động ở doanh nghiệp phá sản được xử lý thế nào?

15/09/2021, 09:30

BHXH Việt Nam ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ đóng BHXH.

Thời gian qua, một số đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH. Điều này dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời.

Để bảo đảm quyền lợi BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

img

Giải quyết chế độ BHXH

Theo đó, để giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện. Trong đó, bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị bị phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Chế độ thai sản

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu bảo đảm căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp, thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung.

Chế độ hưu trí

Cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu...

Cơ quan BHXH cũng giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người hưởng thuộc một trong các trường hợp: Ra nước ngoài để định cư; Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế: Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH).

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và người lao động có yêu cầu, sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần theo quy định.

Chế độ tử tuất

Cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật BHXH năm 2014, hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật BHXH năm 2014. Trong đó, thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 67 của Luật BHXH năm 2014, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần...

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian người lao động thực đóng BHXH (không bao gồm thời gian nợ BHXH bắt buộc) theo các quy định cụ thể.

Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, chưa giải quyết hưởng trợ cấp tuất đối với người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Triển khai thực hiện văn bản góp phần bảo đảm quyền lợi về BHXH cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH.

Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động ở các đơn vị phá sản, để bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.