Chưa xử lý kịp thời ngân hàng nguy cơ mất khả năng chi trả

03/09/2017 07:52

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện theo chỉ đạo về kết luận của Thanh tra Chính phủ có nội dung trên.

chưa xử lý kịp thời ngân hàng nguy cơ mất khả năng chi trả

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về kết luận của Thanh tra Chính phủ về một số sai phạm tại cơ quan này...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều tối 2/9 cho hay, sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Kết luận mới nhất của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của NHNN.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, NHNN đã có sai phạm: Khi tiến hành một số cuộc thanh tra, cơ quan này đã kéo dài thời gian thanh tra, không thanh tra hết nội dung đã được phê duyệt, không xử phạt vi phạm hành chính đối tượng vi phạm, chưa có biện pháp kịp thời xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả, chất lượng một số cuộc thanh ta chưa cao...

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Thống đốc NHNN đã không giao nhiệm vụ cho Tổ chức cán bộ tham mưu về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập mà giao cho thủ trưởng các đơn vị tự lập.

NHNN cũng có khuyết điểm trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, luân chuyển công tác, thực hiện thẩm quyền thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trong văn bản phát đi chiều tối 2/9, NHNN cho biết bên cạnh những việc làm được về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu... thì hoạt động thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ; Khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế; Chất lượng, số lượng, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn bất cập…

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, NHNN cho biết đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện để ban hành các quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Đặc biệt trong thời gian tới, NHNN tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng để hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa sở hữu chéo, lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng. Tăng cường công tác giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

C.Sơn