Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19

16/03/2020 18:00

Nhân viên đường sắt trên tàu, dưới ga vẫn hàng ngày, hàng giờ vượt qua khó khăn để phục vụ vận tải giữa tâm dịch Covid-19.

Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 1
Các nhà ga, bến tàu, bến xe được coi là tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Những nhân viên ngành Đường sắt hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch cao do phải tiếp xúc với nhiều hành khách, kể cả khách nước ngoài. Ảnh: Nhân viên kiểm soát vé phải tiếp xúc trực tiếp với các hành khách
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 2
Tại cửa vé các ga, dù có lớp kính ngăn cách, nhưng nguy cơ lây nhiễm đối với nhân viên bán vé vẫn cao
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 3
Đối với nhân viên phục vụ trên tàu, các nhân viên phụ trách toa xe tuy được trang bị khẩu trang, găng tay. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hành khách như kiểm soát vé,... nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 khá cao.
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 4
Sau khi kết thúc hoặc trước mỗi chuyến tàu, các nhân viên phục vụ trên tàu phải vệ sinh khử trùng trong toa xe, nhất là tại các bề mặt hành khách hay tiếp xúc như: ghế, bàn, vách toa xe…
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 5
Ngay cả trưởng tàu, dù ít tiếp xúc trực tiếp với hành khách, nhưng trong quá trình tác nghiệp, nguy cơ lây nhiễm cũng khá cao do phải tiếp xúc nhiều với các nhân viên trên tàu, dưới ga
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 6
Tại ga, nhân viên khách vận hướng dẫn hành khách cũng có nguy cơ lây nhiễm
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 7
Nhân viên bảo vệ ga không chỉ tiếp xúc, hướng dẫn hành khách, người nhà đến đưa tiễn mà còn phải tiếp xúc, hướng dẫn, đảm bảo trật tự đối với các lái xe taxi, xe ôm
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 8
Đối với tàu hàng liên vận quốc tế Lào Cai - Sơn Yêu (Trung Quốc), toàn bộ tổ tàu tại ga Lào Cai phải mặc bảo hộ lao động kín mít, thực hiện kiểm dịch, đo thân nhiệt trước mỗi chuyến đi. Ảnh: Trưởng tàu theo dõi tín hiệu của trực ban chạy tàu ga, nhân viên giao tiếp toa xe trước khi lệnh cho tàu xuất phát
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 9
Nhân viên giao tiếp toa xe kiểm đếm toa xe trước khi tàu chuyển bánh
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 10
Lái tàu, phụ lái tàu tuy ngồi riêng trên cabin và ít giao tiếp với nhân viên đường sắt Trung Quốc vẫn phải mặc bảo hộ để phòng chống lây nhiễm. Toàn bộ tổ tàu phải làm liên tục trong 14 ngày và cách ly khi xuống ban.
Chùm ảnh: Nhân viên đường sắt trên tuyến đầu vận tải giữa tâm dịch Covid-19 11
Nhân viên dồn dịch ga Lào Cai tuy ít tiếp xúc trực tiếp với hành khách nhưng vẫn phải tiếp xúc gần với lái tàu và các nhân viên khác để dồn dịch toa xe, giải thể, lập tàu hàng liên vận nên vẫn có nguy cơ
Kỳ Nam