3. Chống cảm lạnh và cúm: Quan hệ tình dục 1 hoặc 2 lần/tuần làm tăng mức độ kháng thể immunoglobulin A (IgA) có thể bảo vệ bạn khỏi cảm lạnh và cúm. Một nghiên cứu cho thấy những người quan hệ tình dục nhiều hơn 1 lần/tuần có mức IgA cao hơn 30%.
3. Chống cảm lạnh và cúm: Quan hệ tình dục 1 hoặc 2 lần/tuần làm tăng mức độ kháng thể immunoglobulin A (IgA) có thể bảo vệ bạn khỏi cảm lạnh và cúm. Một nghiên cứu cho thấy những người quan hệ tình dục nhiều hơn 1 lần/tuần có mức IgA cao hơn 30%.
Linh Trang (Theo Mirror)