Hàng hải

Cơ cấu lại Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thế nào?

06/08/2022, 16:43

TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trình phương án cơ cấu lại Tổng công ty, với vốn điều lệ sau khi bổ sung là hơn 1.857 tỷ đồng.

Tiếp tục do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (TCT BĐATHH MN) vừa trình Bộ GTVT Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Việc cơ cấu lại nhằm thiết lập và duy trì môi trường an toàn hàng hải, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển và mục tiêu nhân đạo, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển.

img

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Đồng thời, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện Tổng công ty theo hướng hiện đại hóa ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý; Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cung cấp hạ tầng hỗ trợ hàng hải, dịch vụ hàng hải theo khuyến cáo của các hiệp hội, điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết, gia nhập. Ngoài ra, việc tái cơ cấu còn nhằm phát huy vai trò của công tác bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải.

Theo phương án cơ cấu lại, công ty sẽ tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính như công tác bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các ngành nghề phụ trợ phục vụ hoạt động theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tổng công ty sẽ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống báo hiệu hiện có, thiết lập mới hệ thống báo hiệu ở các vùng biển và các tuyến luồng hàng hải phù hợp với yêu cầu của hệ thống cảng biển; thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải vô tuyến; đầu tư đồng bộ các cơ sở sản xuất phụ trợ, các cơ sở điều hành quản lý, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý và sản xuất; từng bước đầu tư, xây dựng và chuyển đổi số phục vụ quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải…

Sau khi cơ cấu lại, tổng vốn điều lệ của công ty trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 1.857 tỷ đồng. Tổng công ty tiếp tục hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Giải thể một số phòng ban, công ty con

img

Tổng Công ty đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt phương án Sắp xếp lại các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX thành 1 công ty trực thuộc

Trong phương án trình Bộ GTVT, một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ sẽ bị giải thể như phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý hoa tiêu, phòng Thanh tra bảo vệ - Quân sự, chuyển đổi chức năng của các phòng này theo hướng phù hợp hơn. Đồng thời, sẽ giải thể Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam và chuyển chức năng cho các đơn vị bảo đảm hàng hải.

Cùng đó, sẽ sáp nhập Chi nhánh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại TP. HCM về Văn phòng Tổng công ty; Chuyển Ban Quản lý dự án hàng hải miền Nam thành phòng Quản lý dự án thuộc Tổng công ty.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các đơn vị hoa tiêu thực hiện điều tiết vốn, tài chính, thu nhập... nhằm kịp thời tháo gỡ cho các Công ty Hoa tiêu hàng hải khó khăn (khu vực V, VIII, IX) thu không đủ bù chi, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cũng đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt theo phương án 1 “Sắp xếp lại các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX thành 1 công ty trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam”.

Doanh nghiệp này cũng đề nghị Bộ GTVT báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận cho Tổng công ty mua lại 6,42% cổ phần đã bán để chuyển Công ty cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam về thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty; cũng như có các phương án thoái vốn hoặc giữ nguyên tỷ lệ cổ phần nắm giữ với các công ty liên kết.

Lộ trình tái cơ cấu được đề xuất là sẽ thực hiện ngay sau khi đề án được Bộ GTVT phê duyệt. Đối với việc giải thể Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam, lộ trình dự kiến là năm 2024.

Tổng công ty cũng dự kiến đến năm 2025, sẽ giảm khoảng 10% số lượng lao động trực tiếp hiện có tại các trạm quản lý đèn, luồng. Giảm dần theo tiến trình đầu tư tự động hoá ngày càng sâu, rộng của công tác bảo đảm an toàn hàng hải, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ giảm khoảng 20% .

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.