Có được "tự chế", lắp hệ thống xử lý nước thải trên tàu?

04/11/2018 11:24

Theo quy định mới, hệ thống xử lý nước thải phải được thử nghiệm, kiểm tra và cấp chứng nhận trước khi sử dụng.

Có được

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu biển có hiệu lực từ 1/7/2019

Bộ GTVT ban hành Thông tư 53 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu (QCVN 100: 2018/BGTVT), có hiệu lực từ 1/7/2019, hệ thống xử lý nước thải trên tàu biển phải được thử nghiệm, kiểm tra và công nhận kiểu loại. 

Cục Đăng kiểm VN được giao kiểm định, cấp chứng nhận kiểu loại hệ thống xử lý nước thải. Việc thử nghiệm, cấp chứng nhận kiểm định cho hệ thống xử lý nước thải được thực hiện như trình tự về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển. Các chủ tàu, cơ sở chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra và duy trì trạng thái làm việc tốt của hệ thống xử lý nước thải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn; tuân thủ quy định về kiểm tra của Đăng kiểm theo quy định.

“Việc thử nghiệm chức năng hệ thống xử lý nước thải phải được thực hiện phù hợp quy định ở mục 3.2. Việc thử nghiệm phải được tiến hành cả trên bờ và dưới tàu, khi hệ thống xử lý nước thải được thử trên bờ, kiểm tra lần đầu phải bao gồm việc kiểm tra lắp đặt và thử hoạt động. Cơ sở thử nghiệm mẫu nước thải phải lập báo cáo thử nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm”, nội dung quy chuẩn nêu.

Nội dung quy chuẩn cũng quy định chi tiết các chỉ số tiêu chuẩn của dòng thải đầu ra (pH, nhu cầu ôxi sinh hóa sau 5 này BOD5, oxi hóa học, tổng lượng chất rắn lơ lửng, ni-tơ, phốt pho, vi khuẩn coliform chịu nhiệt...) mà hệ thống xử lý nước thải phải đạt được, cũng như phương pháp để xác định các chỉ số.

Đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo quy định trên, hệ thống xử lý nước thải trên tàu biển phải được Cục Đăng kiểm VN cấp chứng nhận kiểm định mới được sử dụng trên tàu biển. Trong trường hợp hệ thống xử lý không đạt tiêu chuẩn, tàu biển không được cấp chứng nhận đăng kiểm để lưu hành.

Hồng Xiêm