Ở Thành phố Vinh, mưa to và gió lớn liên tục từ đêm hôm qua đến nay khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Lực lượng CSGT phối hợp với công nhân công ty cây xanh tiến hành cắt giải phóng giao thông
Ở Thành phố Vinh, mưa to và gió lớn liên tục từ đêm hôm qua đến nay khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Lực lượng CSGT phối hợp với công nhân công ty cây xanh tiến hành cắt giải phóng giao thông
Đại Lâm