Đăng kiểm

Cục Đăng kiểm VN sáp nhập, hợp nhất nhiều chi cục đăng kiểm

08/09/2022, 15:20

Cục Đăng kiểm VN vừa sáp nhập, hợp nhất một loạt các chi cục đăng kiểm nhằm sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Vì sao phải sáp nhập, hợp nhất các chi cục đăng kiểm?

Cục Đăng kiểm VN vừa xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại một số Chi cục trực thuộc, trong đó sáp nhập, hợp nhất nhiều chi cục đăng kiểm.

img

Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh và Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng được hợp nhất thành Chi cục đăng kiểm số 16

Theo cơ quan này, Nghị định 101/2020/NĐ-CP, ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ đã quy định cụ thể tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục (lĩnh vực, khối lượng công việc, số công chức tối thiểu...).

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và qua rà soát cho thấy trong cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN có một số chi cục chưa đáp ứng tiêu chí về số lượng công chức tối thiểu để thành lập như Chi cục Đăng kiểm số 13, Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh, Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng, Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang và Chi cục Đăng kiểm Bến Tre.

Mặt khác, có một số chi cục đăng kiểm có vị trí địa lý gần nhau, có chức năng, nhiệm vụ giống nhau, đội ngũ đăng kiểm viên còn thiếu (Chi cục Đăng kiểm số 13 và Chi cục Đăng kiểm số 4, Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh và Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng, Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu và Chi cục Đăng kiểm Cà Mau, Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang và Chi cục Đăng kiểm Bến Tre) nên cần tổ chức lại để giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” có đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp “tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, ..., giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả, “Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; ...”.

Từ đây, Cục Đăng kiểm VN cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại một số chi cục đăng kiểm nêu trên nhằm đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức và tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần giảm bớt số lượng các chi cục và giảm bớt số lượng lãnh đạo các chi cục trực thuộc là cần thiết.

img

Cục Đăng kiểm VN cho biết việc sáp nhập, hợp nhất các chi cục đăng kiểm sẽ giúp tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu quả hơn

Sáp nhập, hợp nhất các chi cục đăng kiểm nào?

Theo thông tin của PV Báo Giao thông, trên cơ sở đề nghị của Cục Đăng VN, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2022 phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm VN.

Cụ thể, sáp nhập Chi cục Đăng kiểm số 13 vào Chi cục Đăng kiểm số 4 (Chi cục Đăng kiểm số 13 thành Chi nhánh Đăng kiểm Huế trực thuộc Chi cục Đăng kiểm số 4);

Hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng với Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh thành Chi cục Đăng kiểm số 16 (Chi cục Đăng kiểm số 16 có Chi nhánh Đăng kiểm Trà Vinh);

Hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu với Chi cục Đăng kiểm Cà Mau thành Chi cục Đăng kiểm số 17 (Chi cục Đăng kiểm số 17 có Chi nhánh Đăng kiểm Bạc Liêu);

Hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Bến Tre với Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang thành Chi cục Đăng kiểm số 18 (Chi cục Đăng kiểm số 18 có Chi nhánh Đăng kiểm Bến Tre).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.