Xã hội

Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng

21/02/2022, 06:30

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân khẳng định, với cách viết giản dị, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, phát triển

Ngay sau khi cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, nhiều ý kiến khẳng định, với ngôn từ dễ hiểu cùng những luận cứ sâu sắc, sự phân tích toàn diện lý luận và thực tiễn, các bài viết của Tổng Bí thư đã củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vững tin vào con đường cách mạng đã lựa chọn.

img

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trao đổi với Báo Giao thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh thì cho rằng, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể nói là một tác phẩm hoàn chỉnh về lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, với cách viết giản dị, dễ hiểu, giúp người đọc hình dung ra chủ nghĩa xã hội mà chúng ta hướng tới và con đường, quá trình mà đất nước chúng ta sẽ trải qua.

"Cuốn sách chỉ rõ, để đi lên CNXH từ thực tế đất nước chúng ta, cần thiết phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tham gia chủ động, tích cực của nhân dân. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, phát triển. Đây chính là ý mà tôi rất tâm đắc", ông Thịnh nêu cảm nghĩ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, con đường đưa đất nước ta tiến đến CNXH là một quá trình phát triển với rất nhiều thách thức. Nếu nhân dân không tham gia chủ động vào quá trình phát triển đó, nhất là tham gia xây dựng, giữ vững bản chất của Nhà nước là của dân, do dân và vì dân thì chắc chắn mục đích tiến đến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân làm chủ sẽ khó có thể đạt được.

"Và cũng chính nhân dân là lực lượng có sức mạnh vô địch, sẽ giúp cho đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước và bản chất là đội tiên phong của giai cấp lao động và của dân tộc Việt Nam. Điều này đã được lịch sử cũng như thực tiễn hiện tại chứng minh", ông Phạm Văn Thịnh nói.

img

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh

Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, vai trò của nhân dân cần được phát huy và coi trọng đúng mức; cần luôn coi nhiệm vụ thực hành dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của người dân là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không lơ là, ngừng nghỉ; hãy tin tưởng và bàn bạc cùng nhân dân những nhiệm vụ khó khăn nhất, cả trong phát triển đất nước lẫn công tác xây dựng Đảng. Khi đó đất nước chắc chắn sẽ trên con đường đi tới CNXH.

Thế hệ trẻ vững tin con đường xã hội chủ nghĩa

Trần Phương Thảo - một đảng viên trẻ đang làm việc tại Tạp chí điện tử MEKONG – ASEAN cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đang được thấm nhuần vào từng ngành, lĩnh vực, địa phương trên cả nước, khiến mỗi người được tiếp cận với con đường, định hướng của Đảng rõ hơn và sâu sắc hơn.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc cuốn sách này là văn phong giản dị, giải thích những thứ trừu tượng, vĩ mô bằng những câu từ cụ thể, dễ hiểu nhất. Ngay từ Chương I của cuốn sách đã có thể dễ dàng hiểu con đường CNXH mà toàn Đảng, toàn dân sẽ đi trong thời gian tới là như thế nào", Phương Thảo cảm nhận.

Đi vào cảm nhận nội dung, Trần Phương Thảo cho biết, Tổng Bí thư đặt ra những câu hỏi rất trực tiếp: "CNXH là gì?", "Đi lên CNXH bằng cách nào?"; "Trước đây, con đường CNXH giúp Việt Nam chiến thắng ngoại xâm ra sao và hiện nay con đường này đã đưa nhân dân ta gặt hái những thành tựu gì?".

Đây chính là giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, là sự khẳng định lại Cương lĩnh chính trị của Đảng ta từ năm 1930 đến nay, cũng là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam.

"Đặc biệt, Tổng Bí thư đã làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Những bài học này trong thời gian tới sẽ củng cố mọi lĩnh vực cho Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế và khẳng định vị trí của mình", đảng viên trẻ Trần Phương Thảo nói.

Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, những thách thức mà Đảng và nhân dân ta phải đối mặt trên con đường phía trước cho thấy tính thực tiễn của cuốn sách và nhấn mạnh vai trò quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng.

"Tôi rất ấn tượng với tinh thần của Tổng Bí thư: "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", "Không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động". Và qua tinh thần đó, là một đảng viên trẻ, tôi tin rằng con đường CNXH của Đảng, dân tộc, nhân dân lựa chọn nhất định thắng lợi vượt qua mọi khó khăn, thử thách", Phương Thảo nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.