Hàng hải

Cứu nạn hàng hải có thêm nhiệm vụ mới

09/10/2023, 12:14

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối, tham gia các hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển với ASEAN.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Theo quyết định, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) là đơn vị sự nghiệp hoạt động nhân đạo, trực thuộc Cục Hàng hải VN, thực hiện chức năng chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển.

Cứu nạn hàng hải có thêm nhiều nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối, tham gia các hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển với ASEAN.

Trung tâm có nhiệm vụ chủ trì, tham gia phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, bao gồm xây dựng phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và chủ động tổ chức thực hiện; Trình cấp có thẩm quyền xem xét và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận đối với các vụ việc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển vượt quá khả năng ứng phó.

Bên cạnh đó, trực tiếp chỉ huy, điều hành các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của trung tâm và chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam, trừ 3 vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển. Trong trường hợp vượt khả năng ứng phó, trung tâm phải báo cáo và thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trong vùng trách nhiệm của mình, trung tâm được quyền huy động và chỉ huy người, phương tiện, thiết bị của các tổ chức, cá nhân để tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển; Tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải với các quốc gia và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...

Tại quyết định mới, Vietnam MRCC còn có thêm những nhiệm vụ mới. Trong đó, trung tâm sẽ là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối, tham gia các hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển với ASEAN.

Cùng đó, tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; Ban hành các văn bản hành chính cá biệt, văn bản chuyên môn nghiệp vụ về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải thuộc thẩm quyền của trung tâm và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân và thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của trung tâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.