Xã hội

Đã chọn 67 cán bộ ở 9 bộ, ngành, tập đoàn để xác minh tài sản, thu nhập

09/02/2023, 07:00

Thanh tra Chính phủ vừa tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của đơn vị.

Buổi bốc thăm được tổ chức dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập.

img

Bốc thăm chọn 67 cán bộ ở 9 bộ ngành, tập đoàn để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023

Bằng phương pháp ngẫu nhiên, Thanh tra Chính phủ lựa chọn 67 cán bộ tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập. Trong đó, Bộ Thông tin và truyền thông có 4 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 3 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 người, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 3 người, Bộ Giáo dục và đào tạo có 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 11 người, Thanh tra Chính phủ có 3 người, Bộ Công thương có 17 người, Bộ Giao thông vận tải có 7 người.

Theo kế hoạch được phê duyệt, hình thức lựa chọn người được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP. Thời điểm tiến hành xác minh là quý II, III và quý IV/2023.

Trong đó, đối với Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đều không thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ. Do đó, sẽ tiến hành bốc thăm đủ số lượng người theo kế hoạch của cơ quan thanh tra.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020 của Chính phủ, trong số những người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên có ít nhất một người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do vậy, sau khi bốc thăm 2 người mà đã có người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu thì tiếp tục bốc thăm người thứ 3 bình thường; nếu chưa có thì sẽ bốc thăm người thứ 3 phải là người đứng đầu hoặc cấp phó.

Danh sách cán bộ, công chức xếp theo thứ tự ABC thuộc các cơ quan, đơn vị được xác minh thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.