Giao thông

Đã thanh tra, kiểm toán tất cả dự án BOT giao thông

10/11/2018, 17:11

Đã có 48 kết luận thanh tra đối với 50 dự án và 61 kết luận kiểm toán đối với 55 dự án.

bot thai nguyen

Bộ GTVT đã quyết toán toàn bộ hoặc một phần tất cả các dự án BOT đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác, giá trị quyết toán các dự án đều thấp hơn hoặc bằng giá trị công trình sau khi được thanh tra, kiểm toán - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ GTVT, hiện Bộ đang quản lý 63 dự án BOT, trong đó 56 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác và thu phí. Còn lại 4 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đang thực hiện các thủ tục để thu phí hoàn vốn, 3 dự án đang đầu tư xây dựng.

Trong năm 2017, Bộ GTVT đã dừng chủ trương đầu tư 13 dự án (11 dự án đường bộ, 2 dự án đường thủy nội địa) đang nghiên cứu hoặc mới phê duyệt đề xuất dự án trên các đường hiện hữu. Bộ GTVT cho biết, trong 63 dự án BOT có 65 trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án, gồm: 54 trạm đang thu, 11 trạm chưa thu thuộc các dự án đang đầu tư, mới hoàn thành hoặc đang tạm dừng.

Về việc kiểm soát chi phí đầu tư các dự án, từ năm 2014 đến nay, Bộ GTVT đã chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành thanh tra, kiểm toán tất cả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đến nay, đã có 48 kết luận thanh tra đối với 50 dự án, 61 kết luận kiểm toán đối với 55 dự án (có dự án thanh tra, kiểm toán 2 lần). Trên cơ sở kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật, rà soát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thẩm định dự toán và quyết toán dự án, đảm bảo đúng các qui định của pháp luật.

Đến nay, Bộ GTVT đã quyết toán toàn bộ hoặc một phần tất cả các dự án BOT đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác, giá trị quyết toán các dự án đều thấp hơn hoặc bằng giá trị công trình sau khi được thanh tra, kiểm toán. “Chi phí đầu tư tại tất cả các dự án đều đã được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, khách quan, minh bạch”, đại diện Bộ GTVT cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.